MR - MIXED REALITY

Česky tzv. "mixovaná" realita je kombinací ARVR. Kombinuje tak virtuální interakce s objekty ve fyzickém světě. Virtuální obsah je možné pozicovat na milimetry přesně na předměty nebo do prostoru. Stejně tak je možné podobu a děj virtuální obsahu ovlivnit svým virtuálním dotykem nebo hlasem.

Nejčastěji se pro její zobrazení používá mobilní telefon či tablet nebo výkonné brýle pro virtuální realitu, které jsou vybavené kamerami a umožňují tak sledovat a měřit hloubku okolního prostoru kolem hráče. Díky tomu můžete začít v prostoru kolem vás téměř cokoli a uzpůsobit zážitek velikosti vaší místnosti nebo rozmístění nábytku.

Chcete MR použít ve své firmě nebo svůj produkt do virtuální reality přenést? Můžeme vám pomoci.

Článek
VR, AR, MR, XR Článek

30. 11. 2022

Immersive tech

Co je AR / VR / MR a jak ji využít ve svém byznysu

Pojďme se podívat na to jaké známe druhy virtuální reality, co dnes umožňují a jak je můžete již…

Naše služby