Česká bankovní asociace

Redesign webu České bankovní asociace

Česká bankovní asociace spojuje na našem trhu subjekty z oblasti bankovnictví. Definuje standardy, vydává prognózy a celkově se podílí na fungování bankovního sektoru.

Pro velmi specifickou a různorodou cílovou skupinu jsme připravili návrh informační architektury a prototyp, který jsme následně implementovali. Prioritami byly zejména snadná orientace na webu, dostupnost informací a prostor pro vydávání aktuálních informací.

Jak jsme postupovali

U redesignu webů, které mají dlouhou historii a rozsáhlou obsahovou část, je vždy mnoho úskalí. Za dobu fungování obvykle různí lidé publikují různý obsah, původní záměr webu se v čase mění, vznikají nové části a ve výsledku nezbyde nic jiného, než se na chvíli zastavit a redesignovat. Technicky, vizuálně a obsahově. Stejně tomu bylo i v tomto případě.

Abychom na začátku získali přehled, facilitovali jsme v České Bankovní Asociaci workshop, tzv. předimplementační analýzu. Zjistili jsme cílovou skupinu, jaká byla historie, jaké jsou potřeby a jaké jsou vize do budoucna. Díky tomu jsme získali dobrou představu o tom, jak celý redesign uchopit.

Návrh informační architektury a wireframe modelu

Prvním krokem byl návrh webu na úrovni wireframe (drátěného modelu). Na straně ČBA vznikla revize obsahové části a definice priorit. Na naší straně pak iterační designer ve spolupráci s klientem navrhl informační architekturu. Jak budou jednotlivé prvky na webu uspořádány, jaká bude struktura hlavní strany i podstránek. Poté následoval wireframe model, který jsme odprezentovali a společně s ČBA v několika iteracích odladili.

Návrh wireframe (drátěného modelu)

Návrh wireframe (drátěného modelu)

Obsah

Obsah je král, to ví každý markeťák, a není tomu jinak ani u webu ČBA. Na obsahu intenzivně pracoval tým na straně klienta. Bylo třeba revidovat články, vytvářely se ale i nové části a textovaly nově vznikající prvky. Je ideální, když obsah vzniká souběžně s návrhem wireframe. Díky tomu můžeme v návrhu finalizovat textace, a to přináší mnoho výhod v dalších fázích realizace.

Tvorba grafiky, implementace

Po návrhu wireframe modelu, jeho odladění a zapracování obsahových prvků jsme vypracovali grafický návrh webu. Fáze grafiky je vždy komplikovaná. Každý hodnotí grafiku subjektivně. To, co se někomu líbí, se jinému líbit nemusí, a tak se touto částí obvykle stráví více času. V tomto případě jsme se k výsledné grafice dostali po několika kolech úprav a ve výsledku jsou zapracovány některé konkrétní prvky od grafika na straně klienta.

Po schválení grafiky jsme začali s implementací. Nakódovali jsme šablony, nasadili a nakonfigurovali systém pro správu obsahu (EIP CMS) a zpřístupnili web na testovacím serveru, kde jej klient plnil obsahem. Po doplnění obsahu a odladění všech nedostatků jsme web spustli.

Spuštěný web ČBA

Výsledný spuštěný web

Pojďme společně dělat internet lepší.