Co je to Product design?

Product design je proces vymýšlení a vytváření produktů, které řeší problémy uživatelů nebo specifické potřeby na daném trhu. Zároveň propojuje businessové a primárně produktové cíle s UX designem.

Daniela Máčalová

UX designer

"Pokud si myslíte, že dobrý design je drahý, měli byste se podívat na cenu špatného designu."

 – Dr. Ralf Speth, generální ředitel společnosti Jaguar Land Rover

Co je Product design?

Product design je proces vymýšlení a vytváření produktů, které řeší problémy uživatelů nebo specifické potřeby na daném trhu. Zároveň přináší firmě, která produkt vytváří kýžený výsledek.

Klíčem k úspěšnému designu produktu je porozumění koncovému zákazníkovi. Designéři se pokoušejí řešit skutečné problémy skutečných lidí pomocí empatie, chování, frustrace, potřeb a přání svých potenciálních zákazníků.

Co je to vlastně ten produkt? Může to být vše od hmotné věci (židle, auto,…) po digitální zboží (aplikace, webová stránka,…). Je to něco, co můžete vlastnit, mít pronajaté nebo půjčené, užívat opakovaně a kdykoli potřebujete.

Jaký je proces návrhu produktu?

Než vůbec začnete, měli byste si položit otázku PROČ daný produkt vytváříte. Je důležité mít definovaný výsledek, kterého chcete dosáhnout, abyste předešli katastrofálním scénářům jako, že váš konečný produkt nesplňuje potřeby uživatelů a nepřináší hodnotu dané firmě. Je tedy dobré si definovat všechny předpoklady a cílovou skupinu.

Pokud máte cíl, můžete se pustit do samostatného Design procesu. 

 

Když bych to shrnula ve zkratce, návrh produktu začíná hledáním příležitosti na trhu a definováním problému, který lidé mohou opakovaně mít. Pokračuje návrhem řešení daného problému, které nakonec otestujete u reálných uživatelů. Dle celosvětově užívané metodologie Design thinking, tento proces rozdělujeme do 5 fází:

 1. Vcítit se – pochopení potřeb svých uživatelů
  V první fázi procesu je výzkum orientovaný na uživatele. Provádíte uživatelské průzkumy jako třeba hloubkové rozhovory, online průzkumy, průzkum trhu, atd., abyste získali empatické porozumění problému, který se snažíte vyřešit. Díky tomu odložíte své vlastní předpoklady a získáte opravdový pohled na potřeby vašich uživatelů.
 2. Definice – pojmenujte potřeby a problémy vašich uživatelů
  V této fázi shromáždíte zjištění od vašich uživatelů z fáze 1, ty analyzujete a syntetizujete, abyste identifikovali hlavní problémy a potřeby vašich uživatelů. Tak postoupíte k definici problému. Díky tomu porozumíte lépe cíli vašeho produktu. Často začínáte frází: „Jak bychom mohli…“ Např.: „Jak bychom mohli lidi pracující z domova povzbudit, aby více sportovali?“
 3. Ideace – generujte nápady na řešení problému
  Třetí fází je ideace. Tady je prostor pro „Out of the box“ přemýšlení, kdy se snažíte vygenerovat co nejvíce možných nápadů, které by byly unikátním řešením pro vaše uživatele. Po tom, co jich několik máte, musíte vybrat ty, které nejlépe řeší problém vašich uživatelů, zároveň jsou proveditelné a byznysově přínosné. K tomu můžete využít Product Discovery a námi vytvořenou aplikaci userUP (který mimochodem skvěle využijete už i při první a druhé fázi).
 4. Prototypování – čas na vytváření řešení
  Tady nastává ta „kreativnější“ část, kdy navrhujete konkrétní řešení. Většinou kreslíte nějaký jednoduchý wireframe (drátěný model). Můžete využívat hned několik programů jako Figma, Adobe XD, Sketch. A zjišťujete, jestli vaše nápady dávají smysl. Výsledkem může být jednoduchý proklikávací prototyp připravený na poslední fázi.
 5. Testování – ověřte svá řešení
  Teď je na čase si otestovat, jestli to, co jste v celém průběhu tvoření vymysleli, je opravdu přínosné pro uživatele a řeší to jeho problém nebo potřebu. Často se stává, že během testování objevíte spoustu nedostatků, což je skvělé! Protože vám to dá příležitost produkt navrhnout tak, aby jej nakonec uživatelé zbožňovali. 

Jak naznačuji v poslední fázi, Design thinking není lineární – tedy nejdete od první fáze k poslední, a tím je vše hotovo. Naopak. Často se vracíte zpět do různých fází dle potřeb nebo řešíte více fází souběžně. A vlastně byste tohle měli dělat, i když už je váš produkt na trhu, abyste jej udržovali stále inovativní, protože se dozvídáte jak skuteční uživatelé myslí, jak se cítí a chovají.

Poté, co máte navržený a otestovaný produkt, přichází vývoj, kam se nejčastěji zadá nějaká nejjednodušší forma produktu, která přináší uživateli hodnotu. Takzvané MVP, minimum viable product, je taková nejjednodušší verze nového produktu, kterou tým využije pro sběr co největšího množství ověřených poznatků o zákaznících a při tom vydá co nejméně energie a prostředků. Takhle většinou začínají startupy.

Poslední fází je vyslat váš produkt do světa. Tam byste měli sledovat, jak si vede. Některé klíčové metriky, které byste měli sledovat, zahrnují míru přijetí, aktivace, opuštění, odchodu a udržení. K tomu můžete využít například Google Analytics 4 a Smartlook. Velmi důležitou formou testů je i A/B testování, které vám opět řekne, co uživatelům vyhovuje.

Závěrem

Při navrhování produktu je důležité si uvědomit, že navrhujete produkt, který mají lidé opravdu používat. Jako produktoví designéři hrajete velkou roli při utváření naší budoucnosti a vaše produkty mají sílu změnit myšlení, pocity a chování společnosti.

Zdroje

 • https://uxplanet.org/what-is-product-design-and-the-product-design-process-41b41a5bf795
  https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
  https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process 
 • https://pixelfield.cz/blog/mvp-co-to-znamena-a-proc-je-to-dulezity-pro-vas-byzny/ 
 • https://www.productplan.com/glossary/product-design/ 

O autorovi

Daniela Máčalová

UX designer

Daniela je velmi pracovitá a talentovaná UX designerka. Se svými kolegy pracuje na návrzích wireframe modelu, optimalizaci konverzního poměru a dalších tématech. Daniela je součástí dobrovolnického týmu, který navrhuje aplikaci pro pomoc uprchlíkům s komunikací.

Podobné

Uživatelské testování z pohledu UX designera –…

Třetí epizoda navazuje na minulý díl, kdy jsme vám představili uživatelské testování pohledem výzkumníka a dnes se podíváme na stejné téma ze strany…
číst více
Článek
14. 12. 2016 UX

Interakční design

Před pár týdny jsme psali o tom, Co je vlastně ono UX. Jedním z podoborů UX je interakční design. Existují ovšem i specializovaní interakční designeři.…
číst více

Nejčastější chyby při vývoji produktu

V dalším podcastu v Mladém podnikateli u Jirky Rosteckého Michal upozornil na nejčastější chyby při vývoji produktů. Zaměřil se na fázi Product Discovery,…
číst více