Human-centered Design v AW-dev

Náš tým UX designerů se v posledním roce ponořil do problematiky Human Centered Design (HCD). Nabyté znalosti aplikujeme na projektu Mobilní banky pro Komerční banku. O našem designování v Komerční bance chystáme případovou studii. Pojďme se ale nyní podívat na HCD zblízka, abyste si udělali představu o tom, jak by šla aplikovat ve vaší firmě k redesignu služeb a produktů nebo návrhu jejich nových součástí.

Lukáš Chadraba

Inovační a produktový designer

HCD metodika neboli “Design založený na inovacích inspirovaných reálnými uživateli” zdůrazňuje kreativitu ukrytou v každém z nás a pomůže designový proces řídit směrem k potřebám byznysu a především uživatelů. Minimalizuje vaše osobní postoje a preference a donutí vás přemýšlet prouživatelsky. Což je v zájmu vašeho podnikání a je třeba si to uvědomit.

HCD je založena na třech fázích:

1) Výzkum > 2) Expertní hypotéza, návrh a prototypování > 3) Uživatelské testování
IDEO [online]. [cit. 7.12.2016]. Dostupný na WWW: http://www.designkit.org/human-centered-design

1) Výzkum

Výzkum je o získávání informací o prostředí a uživatelích relevantních k navrhovanému produktu. Na základě výzkumu posléze vnikne úzká definice cílů a požadavků pro další fázi.

Výzkumem může být rozhovor s přáteli na obědě nebo oslovení neznámých lidí v kavárně nebo metru, sestavení online dotazníku, hloubkové rozhovory s uživateli dosavadního produktu, věrné vystavení uživatele konkrétní situaci potřebné vyřešit, … Výzkum nemusí probíhat v “laboratoři”, do které si respondenty pozvete. Je mnohem přínosnější dělat výzkum v přirozeném prostředí uživatelů.

Pokud vezmeme za svůj například koncept redesignu pražské dopravy a MHD se zapojením nových technologií (mobilní aplikace, parkovací čidla, …), tak se přirozeně v rámci zkoumání budete dotazovat lidí přímo v MHD, ve frontě čekající na dokoupení kuponů na MHD a parkování, ve frontě na vyzvednutí Lítačky, na parkovištích, s uživateli a řidiči taxíků, …

Kvantitativní výzkum je o základním rozdělení postojů podle jejich četnosti. Kvalitativní jde do hloubky a zkoumá odpovědi na otázky Co?, Proč?, Jak? někdo něco dělá.

Důležité je porovnat vyřčené postoje se skutečným chování. Lidé totiž v něco věří, doufají a říkají, že by se to mělo dělat tak a tak, ale ve skutečnosti se chovají jinak. Je potřeba pochopit, proč to tak je.

Dalšími pohledy na výzkum může být explorace a evuluace. U explorativního zjišťujeme nové skutečnosti, poznáváme neznámou sociální skupinu. Evuluativní je o vyhodnocování aktuálních skutečností – např. testování stávajícího stavu produktu nebo uživatelské testování prototypu, pokud cyklus HCD opakujete.

Výstupem bývají strukturovaná data určená k dalším hypotézám, uživatelské příběhy a popisy person s jejich potřebami, obavami a dalšími vlastnostmi, postoji a cíli.

2) Expertní hypotéza, návrh a prototypování

V druhé fázi formulujeme sadu nápadů, problémů a příležitostí (tzv. designerské příležitosti) na základě vyhodnocení předchozího výzkumu. Z nich vybereme ty využitelné v praxi (v možnostech našich byznysových cílů a technických možností) a pustíme se do jejich podrobnějšího návrhu a prototypování.

Výstupem této fáze jsou sketche (náčrty rukou), wireframy, prototopy, vyrobené makety nebo testovací verze služeb sloužící jako testovaný objekt pro další fázi.

3) Uživatelské testování

Třetí fáze je založena na tom, že navržený výstup postavíte před jejich budoucí uživatele a sbíráte jejich reakce a ptáte se na míru pochopení celku i drobných detailů.

Máte dvě možnosti, jak může testování probíhat. Buďto testujete s uživateli v testovacím prostředí nebo návrh nasadíte reálně do produkce alespoň pro část uživatelů.

Pokud při uživatelském testování zjistíme nedostatky, opakujeme cyklus. Poučíme se z nových závěrů, upravíme návrh a ten znovu otestujeme.

Nástroje HCD

Tým z Ideo a designerská komunita formulovali celou řadu nástrojů, které se v průběhu procesu dají nasadit do praxe. Katalog těchto nástrojů s detailním vysvětlením najdete v katalogu Design Kit Methods.

Co když si výzkumnou fázi a testování nemůžu dovolit?

Výzkumná fáze je nákladná. U malých projektů a klientů s omezeným rozpočtem zpracováváme alespoň předimplementační analýzu. Jde o workshop za účasti klienta a jeho týmu snažící se zodpovědět otazníky, které před návrhem vznikají.

Co je výstupem a kam dál?

Výstupem Human-centered Design procesu je zadání pro vývoj vyladěného produktu a služeb, které uspokojí uživatele i vaše firemní cíle. Posouvá abstraktní hypotézy k produktu založenému na uchopitelných skutečnostech a potřebách.

Jestli chcete nezávazně probrat, jak můžeme pomoci vašemu projektu, napište nám a probereme to u kávy.

Pokud vás zajímá víc, doporučujeme následující zdroje:

O autorovi

Lukáš Chadraba

Inovační a produktový designer

Jsem inovační a produktový designer. Zaměřující se na návrhy produktů, služeb a procesů. Dále na Design systémy a škálovatelný design ve firmách. V Designdevu hledám nové technologie a jejich využití u našich klientů.

Podobné

Článek
19. 4. 2023 UX

Designové tokeny

Designové tokeny (anglicky Design tokens) jsou jedním z klíčových prvků Design systému, který slouží ke správě vizuálních aspektů digitálních rozhraní mimo…
číst více
Článek
3. 4. 2023 UX

Co je to Product design?

Product design je proces vymýšlení a vytváření produktů, které řeší problémy uživatelů nebo specifické potřeby na daném trhu. Zároveň propojuje businessové a…
číst více
Přednáška
9. 11. 2022 UX

Záznam z webináře "Nákupní trendy 2022″

Nákupní trendy se neustále mění a to jak v online prostředí, tak ve fyzickém světě. Michal Voják byl součástí webináře, který si dal za cíl představit nové…
číst více