Maria Filičková

Backoffice manager

Starám se o to, abychom v DesignDev měli v pořádku vše kolem fakturace a koloběhu potřebných dokumentů. Pomáhám všem ve firmě s administrativními úkoly.