Rozpoznávání a reakce na předměty a prostředí

MR a XR realita vyžaduje nasazení technologií neuronových sítí a umělé inteligence, které nám umožňují rozlišovat předměty, prostředí a adekvátně na ně reagovat.