Magazín We Love Cycling

Pomáhali jsme navrhnout a rozvíjet magazín We Love Cycling

Věděli jste, že Škoda auto vyráběla a stále ještě vyrábí jízdní kola? I proto podporují cyklistické týmy, akce a komunitu. Jednoduše milují kola. A je nám ctí, že jsme mohli navrhnout a nyní pomáhat v rozvoji webu a aplikací pro cyklisty.

Od wireframu až po finální implementaci

Již od začátku jsme přicházeli s návrhy, jak by mohl web fungovat. Byli jsme zapojeni do fáze kreslení wireframu, kde jsme se rozhodli jít cestou mobile first. Vše tedy bylo nejdříve kresleno pro mobilní rozlišení a až poté jsme web přizpůsobovali desktopovému rozlišení.

Dále jsme vstupovali jako konzultanti navrhované grafiky a kontrolovali, zda vše stále odpovídá požadavkům na UX.

Komplexnost řešení

Web je opravdu veliký a nabízí mnoho funkcí. Proto bylo potřeba navrhnout jak funkce klasického magazínu, tak vstupní stránky (landingpage) pro soutěže Tour de France, sekci pro plánování tras na kole či video sekci.

Pojďme společně dělat internet lepší.