Využití generativní AI (AI art/content generation)

Nasaďte do svého produktu umělou inteligenci, která dokáže v reálném čase generovat obsah, reagovat a přizpůsobovat vizuálně obsah nebo prostředí podle znalosti preferencí uživatele nebo kontext v kterém se nyní nachází.