Vývoj VR, AR, MR

Lukáš Chadraba,
Inovační a produktový designer

Vývoj virtuální reality, rozšířené reality, zobrazování 3D modelů a prostředí, vytváření světů, her, Metaverse a digitálních assetů, apod. si vyžaduje neustálé rozvíjení schopností. Stavíme proto tým vývojářů, kteří pro vás budou umět všechny tyto světy vytvořit.

Lukáš Chadraba, Inovační a produktový designer

Vývoj pro Meta Oculus Metaverse

Vyvíjíme aplikace ve VR a MR pro Meta Oculus. Specializujeme se na neherní využití této technologie. Viz sekce VR, AR, MR design. Výsledek zvládneme šiřit i na další platformy jako HTC Vive a pod.

Vývoj v Unity

Specializujeme se na vývoj aplikací v Unity pro VR, AR, MR, 3D web a mobilní aplikace. Unity je populární platforma pro vývoj her a interaktivních aplikací pro různé platformy, jako je PC, mobilní zařízení, web a VR/MR/AR/XR a 3D WebGL.

Web VR a AR

Nabízíme vývoj webových aplikací pro VR a AR/MR s využitím Aframe a Three.js. Aframe je otevřená platforma pro vývoj webových aplikací pro VR. Three.js je knihovna pro vývoj interaktivních 3D aplikací pro web a mobilní zařízení. Výhodou webového AR a VR je především okamžitá spustitelnost na jakémkoli zařízení bez nutnosti instalace.

Generovaný hlas nebo grafika

Pomáháme firmám využít generativní AI pro hlas, grafiku a umění v oblastech virtuálních realit a Metaverse. Pomůžeme vám zvolit správný přístup a nástroje pro váš projekt a maximalizovat potenciál generativní AI ve vašem byznysu.

Vývoj a integrace Backendů a API

Integrujeme a vyvíjíme pozadí a API pro aplikace v oblasti VR, AR, MR a Metaverse. Pomůžeme vám navrhnout a implementovat správné řešení pro vaše potřeby a zajistíme, aby byly vaše aplikace spolehlivé a bezpečné.

Další technologie, se kterými můžeme pomoci?

Máme přehled o tom, co umí další technologie využitelné v immersive techu jako například Unreal Engine, Vuforia, rozpoznávání věcí a objektů v obrazu díky Machine learningu, Niantic Lightship a 8thWall, Google a Apple VR/AR kity, SnapAR a SparkAR, Geospatial API, technologie spolupráce a výměny dat v reálném čase, experimentální platformy výrobců XR brýlí apod.

Zkoumáme také, jak funguje vývoj pro decentralizovaný svět web3 (crypto/tokens) a pro Metaverse platformy a centralizované platformy jako např. Sandbox a Roblox.

Poslední reference

UX VR

Pojďme spolu vymyslet jak tyto technologie zapojit do vašeho byznysu

Lukáš Chadraba

Design VR, AR, MR, XR

Kromě vývojového týmu vám nabídneme i služby v oblastech Product, UX a UI Designu a 3D kreativy a produkce pro 3D, Virtuální reality a Metaverse

Více o designu