Co je to Product Discovery, aneb jak vytvářet úspěšné produkty či startupy

Product Discovery je souhrn metod, které pomáhají vytvářet kvalitní produkty s velkým zaměřením na reálné uživatelské potřeby a provázaností na firemní či produktové cíle.

Díky Product Discovery tedy snížíte pravděpodobnost toho, že vytvoříte něco, co vaši uživatelé nechtějí a nebo něco, co nepomůže vaší firmě.

Michal Voják

CEO, Product designer

Jak je možné si Product Discovery představit

Obecné označení Product discovery je fáze před samotným programováním a zahrnuje činnosti výzkumu a návrhu později programované funkce či produktu. Hlavním znakem efektivního Produkt Discovery ve vašem týmu je to, že vytváříte produkt či novou funkci s ohledem na zjištěná data a poznání uživatelských potřeb.

Uživatelské potřeby pak nejčastěji získáváte pomocí uživatelského výzkumu. Během něj zjišťujete, jaké jsou potřeby, přání a obavy vašich uživatelů a následně tyto informace propojíte s tím, kolika uživatelům z vaší cílové skupiny se to týká. Toto spojení vám pak účinně ukazuje, čemu byste se aktuálně měli věnovat. 

Je dané tvrzení pravda nebo pouze předpoklad

Svá rozhodnutí o tom, co a jak budete vytvářet byste totiž neměli stavět na domněnce „tohle by uživatelé mohli chtít“. Proč? Mohli byste se vydat cestou, která nepovede k naplnění reálné potřeby vašich uživatelů. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu.

Je obrovský rozdíl mezi našimi předpoklady, že něco tak je, a tím, že tomu tak je ve skutečnosti. Proto je v Product Discovery potřeba se bavit o předpokladech. Rozdíl mezi tvrzením: „Všichni lidé používají Facebook,“ a „mám předpoklad, že všichni lidé mají facebook,“ je jasně citelný. Zatímco první věta je podaná jako fakt a měla by se tak brát (pokud je to opravdu pravda), druhá věta je naopak jen předpokladem, který můžeme začít vyvracet nebo potvrzovat. Samozřejmě v případě, že je to pro náš projekt důležité. 

Předpoklady nám často slouží jako podklad pro to, co budeme zkoumat v uživatelském výzkumu. Na začátku si dáme dohromady právě předpoklady spojené s tématem, které se chystáme řešit. Určíme si jejich důležitost a vyhodnotíme, jak moc je pro nás neznámá jejich pravdivost. Následně s uživateli zkoumáme předpoklady, které jsou pro nás v danou chvíli nejdůležitější a pro nás neznámé (důležité a známé předpoklady není potřeba dále zkoumat). Více o předpokladech si můžete přečíst zde.

Druhým a neméně důležitým faktorem efektivního Product Discovery je pak napojení vašich výzkumů na stanovené cíle.

Vždy musíte vědět, kam jdete

Je velmi pravděpodobné, že produktový tým není ve firmě jen proto, aby vytvořil aplikaci, web nebo eshop. Každý tým i produkt má nějaký cíl. Tento cíl může být např. zvýšení prodejů, nasbírání leadů pro obchodní oddělení, nebo třeba zlepšení použitelnosti aplikace. Vždy je potřeba vědět, za čím jdete. Pokud máte ve firmě zavedené OKRs, tak pravděpodobně víte, o čem je řeč. Není ovšem potřeba mít hned OKRs, stačí když budete mít vydefinovaný jasný a měřitelný cíl.

Je naopak nutné se vyhnout takovým cílům, které se jako cíle pouze tváří, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Jde o cíle typu „musíme vytvořit aplikaci“, „je potřeba předělat filtr“ apod.

Cíl musí být měřitelný a přínosný. Pokud v prvním případě zvýšíte prodeje, je to pro firmu parádní. Pokud v druhém případě vytvoříte aplikaci, máte ji, ale co toto přineslo? Neznamená to, že ve výsledku nemůžete aplikaci vytvořit, ale její vznik by neměl být primárním cílem. Jestli je ale vaším cílem přinést nové zákazníky díky vzniku aplikace, kterou vaši zákazníci chtějí, pak je to přesně to, co potřebujete. 

Jak to tedy vše na sebe napasovat, aby to dávalo smysl?

Jak se orientovat ve všech výzkumech a cílech?

Odpovědí je Opportunity solution tree. Jde o metodu vytvořenou Teresou Torres, kdy právě propojení vašich cílů s poznáním uživatelů slouží k formovaní příležitostí. Následně jsou tyto příležitosti dále propojovány s různými návrhy, jak danou příležitost řešit.

 

 

Díky této vizualizaci máte přehled o všech zjištěných příležitostech, kterým se můžete věnovat, a zároveň je prioritizovat podle důležitosti, což rozhodne o tom, kterou příležitost se aktuálně rozhodnete řešit. 

Vzhledem k tomu, že si zjištěné příležitosti řadíte vždy pod relevantní cíl, nemůže se stát, že se pustíte do něčeho, co vás v dané chvíli nevede ke stanoveným cílům.

Naopak poté, co si stanovíte, že je pro vás nějaká příležitost zajímavá, je ideální vymyslet co nejvíce různých řešení. Z těch vyberete takové, které je dobré pro uživatele, naplňuje váš cíl a zároveň není složité na vývoj.

Nástroj na Product Discovery

userUP

Vyzkoušejte nástroj na Product Discovery. Spravujte backlog přes Opportunity Solution Tree a všechny vaše výzkumy z jednoho místa.

Závěrem

Toto je jen základní nástin, co Product discovery řeší. V dalších článcích se budeme tématu více věnovat. 

Na konec bych ještě chtěl zmínit, že Product Discovery určitě není odpovědí na tvorbu všech typů projektů či produktů. Měli byste jej používat převážně tam, kde vytváříte produkt a nevíte přesně, jaký má být, a tím pádem potřebujete být v úzkém kontaktu s uživateli. 

Nehodí se na projekty, kde přesně víte, co chcete vytvářet, a v průběhu se vám nebude měnit zadání. Jako například přepis backendového řešení 1:1 jen do nové technologie. Tam nedává tato metoda smysl. Naopak ale pro většinu tvorby různých mobilních či webových aplikací je tento směr velmi vhodný.

Zdroje

https://www.producttalk.org/2016/08/opportunity-solution-tree/

O autorovi

Michal Voják

CEO, Product designer

Zavádím Product Discovery do firem a vedu startup s názvem userUP, který má za cíl pomoc firmám s Product discovery.

Podobné

Článek
15. 9. 2020 UX

Jak dělat uživatelské testování

Testování s uživateli je disciplína, které se věnujeme již řadu let. Začátky nebyly snadné, dělávali jsme spoustu chyb, ze kterých jsme se postupně učili.…
číst více

Jak provádět hloubkový rozhovor

Hloubkový rozhovor je metoda, která se používá především pro podrobnější prozkoumání výzkumného problému prostřednictvím rozhovoru výzkumníka s jedním…
číst více
Článek
15. 3. 2021 UX

Jak ve firmě rozjet uživatelský výzkum

Když vytváříme v digitálním prostředí nový produkt, často při tom zaznívá slovo výzkum. Nejčastěji potom spojení uživatelské testování. To je ale jen jedna z…
číst více