Mobilní banka od KB

User experience pro mobilní banku

S týmem Komerční banky a vývojáři z Cleverlance vytváříme novou generaci mobilního bankovnictví, které má za úkol co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit klientům práci s jejich financemi.

Přestože je aplikace v tuto chvíli plně k dispozici uživatelům, nadále pracujeme na nových funkcích, které zajistí klientovi vykonávání veškerých operací, kvůli kterým musel dříve navštěvovat pobočky.

Aplikace vznikala a nadále se rozvíjí s ohledem na uživatele. Každá věc, která jde do produkce, je vytvářena na základě známých dat a je uživatelsky testována.

Pomohli jsme dosáhnout

Zvýšení objemu plateb

92 %

Nárustů uživatelů

37 %

Nárustů přihlášení

49 %
Původní aplikace

Od původní aplikace k nové

V roce 2012 se Komerční banka rozhodla zpřístupnit náhledové a vybrané transakční funkce svých produktů v aplikacích pro tehdejší verze iOS a Android. V té době používalo první verzi Mobilní banky přibližně 30 tisíc uživatelů.

O čtyři roky později, v létě 2016, kdy byla vydána nová generace mobilního bankovnictví, se počet uživatelů zvýšil na 261 tisíc.

Od vydání nové Mobilní banky do března 2017, tedy během necelého roku, vzrostl počet uživatelů o 37 % na 332 tisíc, na čemž má svou zásluhu také marketing Mobilní banky.

Nová aplikace pro iOS

Tvorba UX návrhu

UX návrh Mobilní banky je možné rozdělit do několika kroků. Na začátku byla analýza známých dat, následovala fáze wireframingu a prototypování, a na konci procesu bylo provedeno uživatelské testování a testování aplikace.

Počáteční analýza

Klient klade velký důraz na pohodlí uživatele, což je filozofie, se kterou se ztotožňujeme. Vše tedy vznikalo s ohledem na uživatele a jeho komfort. O tom, že jsme vykonali svou práci dobře, svědčí čísla dokazující velký nárůst uživatelů.

Na začátku bylo důležité dostat co nejvíce informací z analytických nástrojů a dotazníkových šetření. Komerční banka disponuje dostatkem podkladů, a tak byly potřebné informace pro nás snadno dostupné.

Tvorba wireframů a prototypů

Následovalo vytváření skic a prvních wireframů. S prvními nápady začalo testování se zaměstnanci banky. Přestože jsou to lidé pohybující se v bankovním prostředí podstatně více než většina běžných uživatelů, pomohli nám ověřit použitelnost návrhů.

Po této fázi se společně s grafikem od Cleverlance vytvořila grafika. Ale hlavně se začal vytvářet plně funkční prototyp aplikace, aby mohli Mobilní banku testovat reální uživatelé.

Uživatelské testování a testování aplikace

Po vytvoření aplikace začala fáze testování aplikace jako takové. Je dobré tuto fázi nepodcenit a vyčlenit si na ni dostatek času. V Komerční bance počítali s několika měsíci na fázi testování, aby se podařilo odladit všechny problémy, na které se narazilo. Pro nás testování znamenalo hlavně kontrolu použitelnosti aplikace. Zda bylo vše implementováno dle prototypů nebo jestli například nemá malé akční plochy a nejde tak na vše pohodlně kliknout.

Osvědčilo se testování aplikace v plné grafice. Klienti, kteří testovali na wireframech, kde nebyla finální grafika, totiž více komentovali grafiku než použitelnost aplikace. Pokud jste klienti Komerční banky, můžete posoudit, jak se celému týmu, který pracoval na Mobilní bance, práce podařila.

Přizpůsobení se chování uživatelů

Původní aplikace byla vytvořena jednotně pro všechny platformy. Byla mixem prvků a chování z různých platforem.

 

Mnoho dnešních aplikací vzniká tak, že se vytvoří jedna aplikace se stejným či podobným chováním pro všechny platformy. Mobilní banka vznikla s ohledem na to, že uživatelé jsou zvyklí na chování jejich telefonu. A tak byly vytvořeny tři různé aplikace pro tři různé platformy rozdílné v jejich ovládání i grafické podobě.

 

iOS aplikace
Androidí aplikace
Windows aplikace  

Úspěchy mobilní banky

Aplikace má za sebou velké i malé úspěchy. Podařilo se dosáhnout 3. místa v AppParade, 2. místa v Online bance roku a 2. místa jako Bankovní inovátor roku.

2. místo
Aplikace roku
3. místo
AppParade
2. místo
FINCENTRUM Online banka roku
3. místo
Bankovní inovátor roku

Co řekl klient?

Spolupráce s AW-dev probíhá od roku 2015 a od té doby se nám podařilo společnými silami vytvořit 6 úplně nových aplikací, které máme uživatelsky optimalizované na nejrozšířenější platformy mobilních systémů. Těším se na další spolupráci.

  • Petr Kovář
  • product owner Mobilní banky a Mobilní banky Business

Pojďme společně dělat internet lepší.