Příprava testu použitelnosti

V prvním díle s názvem „Úvod do uživatelského testování“ vysvětlujeme, co to uživatelské testování je, k jakému účelu slouží a koho k němu potřebujete. Dnes bych chtěl navázat a dát vám pár praktických rad pro přípravu takového testu použitelnosti.

Michal Voják

CEO, Product designer

Smlouva o testu použitelnosti

Než se pustíte do příprav daného testu, ujistěte se, že máte pro respondenty připravenou smlouvu o testu použitelnosti. V takové smlouvě vyřešíte veškerá práva a povinnosti ve vašem vzájemném vztahu s respondentem. Co v takové smlouvě zaručeně nesmí chybět:

  • Identifikace stran, které se testování účastní
  • Popis účelu testování
  • Informace o částce odměny a způsobu jejího vyplacení
  • Vaše vyjádření o nakládání s osobními údaji respondenta pouze k účelu zpracování testu
  • Vaše vyjádření o nakládání se záznamy (audio, video, …) pouze k účelu zpracování testu
  • Souhlas respondenta s pořízením záznamu z testování
  • Povinnost respondenta plnit zadání a úkoly zadané v průběhu testu
  • Povinnost mlčenlivosti respondenta o skutečnostech, které při testu viděl a slyšel

Tento výčet není vyčerpávající. Pokud se rozhodnete realizovat svépomocí jakékoliv typy výzkumů a experimentů – mezi které řadíme i test použitelnosti – je vždy dobré si přizvat odborníka z právní oblasti, který by vám pomohl právní dokument vytvořit. Poté můžete šablonu dokumentu používat opakovaně.

Zavolejte si s respondenty dopředu

Při nabírání respondentů si s nimi zavolejte a zjistěte potřebné informace o nich. Ověřte si také, že respondent opravdu odpovídá vašim požadavkům. Co rozhodně nechcete je přivítat na testování respondenta, se kterým se doberete závěru, že vlastně není z cílové skupiny a je pro vás testování s ním zbytečné. 

Při telefonátu informujte respondenta dopředu o důležitých věcech, např. jak bude událost probíhat, že bude průběh nahrávaný, způsob vyplácení odměny atd. Můžete se s respondentem po telefonu domluvit, že mu dopředu pošlete smlouvu o uživatelském testování, aby si ji mohl v klidu přečíst a na místě ji pouze podepíše. Ušetříte tak nějaký čas v den testování. V případě, že budete provádět test použitelnosti v on-line režimu, je zaslání dokumentu elektronickou cestou nejlepším způsobem, jak získat od respondenta podepsanou smlouvu dopředu.

Příprava scénáře

Na začátek je potřeba si uvědomit a stanovit, jaký je cíl vašeho testu použitelnosti. Má respondent hladce projít nákupním procesem a nákup dokončit? Jde o dohledání kontaktních údajů na webové stránce společnosti? Jde o úspěšné zaplacení za službu? 

Poté si dopředu připravte jednotlivé úkoly pro respondenty, které vedou k naplnění daného cíle a ověření použitelnosti testovaného produktu nebo jeho části. V průběhu testu budete postupně respondentovi zadávat vaše připravené úkoly a sledovat ho, jak tyto ne/plní a kde se vyskytují potíže. 

Můžete v průběhu testu respondenta vyzvat k tomu, aby vám popisoval co právě dělá, jaké jsou jeho pocity v jednotlivých krocích úkolu a pokud má s něčím potíže, ať je popisuje nahlas. Na konci úkolu se můžete vždy respondenta zeptat, jak daný proces vnímal, zda by něco změnil, co mu dělalo v průchodu úkolem potíže atd. Respondent vám tak může říci takové věci, kterých jste si prostým pozorováním nevšimli. 

Před prvním testem s respondentem je dobré si s někým z kolegů, přátel či rodiny projít test společně. Najdete chyby v připravených úkolech či vašem prototypu.

Vytvořte si pohádku

Dobré je použít nějaký kratší příběh, který respondenta uvede do situace, kterou chcete otestovat. Například je vaším cílem otestovat, jak dobře dohledatelný je telefonní kontakt na na webových stránkách cestovní kanceláře. 

Namísto návodných otázek typu „jak najdete telefon na webové stránce cestovní kancelář“, spíše použít formulace jako „představte si, že si vybíráte dovolenou a chcete si zájezd vybrat na osobní schůzce na pobočce. Nevíte, zda tato cestovní kancelář má pobočku ve vašem městě. Jak společnost kontaktujete, abyste to zjistil?“ Takto zjistíte nejen dohledatelnost telefonního kontaktu, ale i způsob jakým by vás zákazník kontaktoval. 

Pokud zvolí jinou formu kontaktu (např. e‑mail), který zrovna není předmětem tohoto testu použitelnosti, vždy ho pak můžete nasměrovat další otázkou zpět k testovanému úkolu.

Vyhněte se návodným výrazům a formulacím otázek

Otázky které budete pokládat by neměly být návodné. Je potřeba si tedy říct, co chcete otestovat a poté si tu otázku napsat. Podívat se na ni a říct si, zda neobsahuje příliš návodný obsah či zda neobsahuje přímo slova, která chcete testovat. Pokud se zeptáte respondenta, kde na webové stránce najde kontakt, pak ho navádíte na přímou cestu ke kontaktu. Pokud budete mít tento název v menu stránky, pravděpodobně splní úkol velmi rychle. Pokud se ho naopak zeptáte, jak by zavolal na podporu. Návodnost otázky tím snížíte.

Nekouskujte otázky

Dále je vhodné dát na začátku respondentovi zadání a čekat, jak ho splní. Pokud budete uživatele vést k úkolu postupným návodem, můžete tím spousty problémů zakrýt. Je rozdíl, zda zadáte úkol „Nakupte na tomto internetovém obchodě červenou bundu velikosti L s kapucí a proveďte nákup až do konce“, nebo zadáním respondenta provádíte v krocích postupněte, např. najděte pánské bundy – vyberte červenou – zvolte velikost L – dejte zboží do košíku. Proces nákupu dávkujete a postupně respondenta navádíte v jasných krocích co má dělat. Tím se připravujete o odhalení nedostatků vašeho procesu.

Příprava zařízení

Ideální je pokud testujete respondenta na typu zařízení, který důvěrně zná. V případě testování mobilní aplikace je vhodné respektovat typ operačního systému, který je respondent zvyklý používat. Pokud respondent používá v běžném životě iPhone, má jiné zvyky než uživatel Androidu. V případě, že navrhujete mobilní aplikaci, je velmi důležité, abyste pracovali s oběma světy, protože jejich uživatelé mají odlišné návyky. 

Pokud jste milovníci Applů a budete testovat váš web na Macu, při testu se uživatelé platformy Windows budou nejednou divit, jak zařízení funguje a mohou se ztrácet na vašich webových stránkách proto, že jste zvolili jiný systém, než jsou zvyklý používat.

Pokud se váš produkt liší napříč operačními systémy, může být časově náročné vytvářet prototyp v několika provedeních pro každý systém zvlášť. Můžete si tedy nazvat respondenty vaší cílové skupiny a zároveň uživatele konkrétního systému, pro který máte prototyp navržený. Nebo v respondentech nemusíte rozlišovat, ale pak je dobré myslet na to, že některé zádrhely mohou být způsobeny neznalostí daného operačního systému a takové potíže respondenta brát s nadhledem. Ale samozřejmně platí, čím lépe připravíte prostředí podobné zvyku uživatele, tím méně bude toto prostředí respondenta rušit a vy dostanete lepší zpětnou vazbu.

Pokračování příště

V příštím díle s názvem „Průběh testu použitelnosti“ se můžete těšit na rady ohledně osobních a on-line testování použitelnosti, kolik by vás u testu mělo být, jak respondenta přivítat a nakonec jak douho a jak mluvit s respondentem.

O autorovi

Michal Voják

CEO, Product designer

Zavádím Product Discovery do firem a vedu startup s názvem userUP, který má za cíl pomoc firmám s Product discovery.

Podobné

Článek
15. 9. 2020 UX

Jak dělat uživatelské testování

Testování s uživateli je disciplína, které se věnujeme již řadu let. Začátky nebyly snadné, dělávali jsme spoustu chyb, ze kterých jsme se postupně učili.…
číst více
Článek
19. 10. 2020 UX

Průběh testu použitelnosti

V třetím díle se podíváme na průběh testu použitelnosti. Začneme s rozdílem mezi online a osobním testováním, dále kdo by měl sedět u testu, jak si dělat…
číst více
Článek
3. 11. 2020 UX

Vyhodnocení testu použitelnosti

V posledním díle se podíváme na vyhodnocení testu použitelnosti. Podíváme se na to, kdo test vyhodnocuje, čemu při vyhodnocení věnovat poroznost a jak zjistit,…
číst více