Návrh aplikace userUP

Tvorba aplikace a webu pro interní startup userUP

Na produktu UserUP pracujeme od roku 2019. Jak na webové aplikaci, která slouží pro Product management, tak na uživatelských výzkumech. To vše je založeno na principech metody Product Discovery.

Začali jsme výzkumem cílových skupiny a potřeb potencionálních uživatelů prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Na výstupy jsme navazovali návrhem a vývojem aplikace. Její propagaci jsme podpořili tvorbou webových stránek pro český i zahraniční trh. V současnosti se nacházíme ve fázi Closed Beta, kdy testujeme aplikaci s uzavřenou komunitou.

 

Kontinuální návrh a vývoj

Aplikaci userUP vytváříme úplně od začátku. Díky UserUP jsou firmy schopné identifikovat, které příležitosti a řešení jsou pro vývoj jejich produktů to pravé, přičemž se berou do úvahy jak firemní cíle a technická náročnost řešení, tak i potřeby uživatelů.

Uživatelský výzkum nám pomáhá hledat nové příležitosti pro rozvoj aplikace. Hloubkové rozhovory nám pomohly zaměřit se na klíčové funkcionality a upozadit ty méně důležité. Testování použitelnosti nám ukazuje, jak s aplikací interagují skuteční uživatelé, a zda jsou schopni prostřednictvím ní naplňovat své cíle.

Co je součástí aplikace userUP

UserUP pomáhá firmám budovat produkty, které jsou užitečné pro jejich uživatele, ale zároveň naplňují stanovené produktové cíle.

Dosahování cílů

Specifikace a nastavení cílů tak, aby všichni v organizaci věděli, kam míří.

Tvorba příležitostí

Získávání příležitostí z výzkumu a jejich propojení s firemními cíli.

Prioritizace řešení

Výběr správného řešení na základě technických, firemních i uživatelských požadavků.

Provedení a uložení výzkum

Provedení celým výzkumem a poskytnutí prostoru pro jeho správu ve firemním úložišti.Tvorba userUP aplikace

Aplikaci navrhujeme od první myšlenky až po finální implementaci.

Úvodní výzkum

Na začátku jsme zjišťovali informace o cílové skupině prostřednictvím výzkumu od stolu a následně pomocí hloubkových rozhovorů. Díky nim jsme dokázali identifikovat nejdůležitější funkcionality a celkový směr aplikace.

Základní wireframe

Následoval návrh aplikace v nástroji Sketch. Zde jsme na základě informační architektury identifikovali to, kde a jakým způsobem se uživatel dostane k jednotlivým funkcionalitám. Následně jsme náš návrh ověřovali s respondenty pomocí testů použitelnosti.

Pokročilý prototyp

Další fází bylo otestování funkčního prototypu, který je již velmi podobný finální aplikaci. Do tohoto prototypu nyní přidáváme nové funkcionality, které pak testujeme s uživateli. Zároveň prototpy slouží jako část zadání pro vývoj.

Finální vizuální podoba

Dalším krokem bylo navržení grafického rozhraní na základě základního návrhu. Drželi jsme se jednoduchých línií v minimalistickém stylu. 

Implementace

V projektu jsme měli na starost i implementaci aplikace. Při jejím vývoji jsme použili naše interní CMS. V současnosti je aplikace spuštěná v beta verzi a probíhají přípravy na spuštění ostré verze.

Vyzkoušet userUP

Tvorba webové stránky

Pro podporu propagace UserUPu jsme navrhovali také prezentační webovou stránku. Zpracovali jsme zde základní informace o aplikaci, jejích součástích a dotkli se i tématiky metody Product Discovery, o kterou se aplikace opírá. Cílem webové stránky je získávat nové zákazníky pro nástroj UserUp a rozšiřovat povědomí o tom, jak může pomoci startupům i již existujícím firmám s vývojem jejich produktů.

Wireframe

Po zpracování informační architektury a definování funkcionalit webu na papíře jsme začali návrh webu vypracovávat v nástroji Sketch. Zde jsme vytvořili stránky pro každou z funkcionalit.

Vizuální podoba

Dalším krokem bylo zpracování grafické podoby webu. Na začátku jsme zvolili barevnou paletu a celkový styl pro značku UserUP včetně ilustrací, které jsou provázány celým webem a dalšími materiály.

Implementace a následný vývoj

Pro webovou prezentaci jsme použili naše interní CMS. Mezi jeho výhody patří rychlost načítání a velká variabilita. Celý web dále pravidleně rozvíjíme a stále testujeme použitelnost s uživateli, abychom minimalizovali nepochopení některých informací na webu.

Úspěchy userUP

Prvním úspěchem bylo spuštění closed beta verze. Dále se nám podařilo dostat se do programu akcelerátoru Perry Talents. Díky němu aktuálně pracujeme na vylepšení funkcionalit a spuštění ostré verze aplikace.

Spuštěná Closed beta
Účas akcelerátor Perry Talents

Pojďme společně dělat internet lepší.

Předchozí Platforma pro CNC
Následující Výzkum pro Drmax