3. generace mobilního bankovnictví od KB

Dlouhodobá UX spolupráce s Komerční bankou

S týmem Komerční banky a vývojáři z Cleverlance vyvíjíme  od roku 2015 mobilní bankovnictví, které má za úkol co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit klientům práci s jejich financemi.

Spolupráci jsme začali tvorbou úplné nové aplikace mobilního bankovnictví, která měla velký úspěch a pokračovali jsme jejím dalším rozvojem. V průběhu let jsme vytvořili verze aplikace pro tři operační systémy, verze pro podnikatele i pro slovenský trh. Časem jsme kompletně změnily design aplikace a implementovali novou informační strukturu.  

Kontinuální UX rozvoj

V mobilní bance KB kontinuálně zlepšujeme existující funkčnost a zároveň pracujeme na nových funkcích, které zajistí klientovi vykonávání dalších operací, kvůli kterým zatím musí navštěvovat pobočky.

Aplikace vznikala a nadále se rozvíjí s ohledem na uživatele. Každá věc, která jde do produkce, je vytvářena na základě známých dat a je uživatelsky testována.

Pomohli jsme dosáhnout

Počet uživatelů

1 000 000 +

Přihlášení za měsíc

9 990 000

Od původní aplikace KB k současnosti

  • V roce 2012 se Komerční banka pomocí své první verze mobilní aplikace rozhodla zpřístupnit náhledové a vybrané transakční funkce svých produktů. V té době využívalo Mobilní banku přibližně 30 tisíc uživatelů.
  • Na druhé verzi Mobilní banky jsme začali spolupracovat v roce 2015.
  • V létě 2016, kdy byla vydána nová generace mobilního bankovnictví, si ji nainstalovalo 261 tisíc uživatelů.
  • Od vydání nové Mobilní banky do března 2017, tedy během necelého roku, vzrostl počet uživatelů o 37 % na 332 tisíc, na čemž má svou zásluhu také marketing Mobilní banky.
  • V roce 2019 jsme vypustili pro 4 letech navrhování a testování novou informační architekturu a změnili tak navigaci v aplikaci pro 475 tisíc uživatelů. Přidali jsme i změnu grafiky. 
  • Koncem roku 2020 vzrostl počet uživatelů mobilní banky na 789 tisíc.
1. generace
2. generace
3. generace

Každá změna může negativně ovlivnit stále větší počet uživatelů a proto neustále roste důležitost důkladného testování.

Dlouhodobá spolupráce v UX odvětví

Náš postup nezávisí od toho, jestli přidáváme jenom “malou” funkčnost nebo připravujeme kompletně novou generaci aplikace. Na začátku bývá analýza problému a známých dat, následuje fáze wireframingu a prototypování, a na konci procesu probíhá uživatelské testování a testování aplikace. Druhý a třetí krok se opakují, dokud nejsme s výsledkem spokojeni. 

Počáteční analýza

Klient klade velký důraz na pohodlí uživatele, což je filozofie, se kterou se ztotožňujeme. Vše tedy vzniklo a vzniká s ohledem na uživatele a jeho komfort. O tom, že děláme svou práci dobře, svědčí čísla dokazující velký nárůst uživatelů.

Začínáme sběrem informací: z analytických nástrojů, z rozhovorů s odborníky banky i s uživateli a z dotazníkových šetření. Máme k dispozici výzkumné oddělení KB na jehož chodu se také podílíme.

Tvorba wireframů a prototypů

Následuje vytváření skic a prvních wireframů. V této fázi je důležité respektovat v návrhu technologické omezení. Ne vše, co si vymyslíme se dá okamžitě vytvořit. Rozvoj aplikace tak jde ruka v ruce s rozvojem systémů banky. 

Osvědčilo se testování aplikace v plné grafice. Díky existenci knihoven s designem Mobilní banky tvoríme wireframy přímo se vzhledem aplikace. Klienti, kteří testovali na wireframech, kde nebyla finální grafika, totiž více komentovali grafiku než použitelnost aplikace.

Uživatelské testování a testování aplikace

Je dobré uživatelské testování nepodcenit a vyčlenit si na nej dostatek času. Výsledky které z něj získáváme jsou neocenitelné pro hodnocení kvality našich návrhů. 

Testování aplikace před spuštěním pro nás z UX znamená hlavně kontrolu použitelnosti aplikace. Zda bylo vše implementováno dle prototypů nebo jestli například nemá malé akční plochy a nejde tak na vše pohodlně kliknout.

Různé platformy, jedno chování

První verze aplikace nebyla vytvořena jednotně pro všechny platformy. Byla mixem prvků a chování z různých platforem.

iOS a Andriod

Druhá a další verze Mobilní banky už vznikají s ohledem na to, že uživatelé jsou zvyklí na různé chování v různých operačních systémech telefonů. A tak existovaly v jedné době tři různé aplikace pro tři různé platformy rozdílné v jejich ovládání i grafické podobě.

iOS aplikace
Androidí aplikace
Windows aplikace  

Po zániku Windows Mobile jsme zůstali u verzí pro iOS a pro Android. Postupně jsme design obou verzí navzájem přiblížili, ale respektování nativního chování a zvyklostí obou systémů zůstal. Cílem je, aby bylo ovládání “naší ”aplikace pro uživatele maximálně intuitivní.

Android aplikace
iOS aplikace

Úspěchy mobilní banky

Aplikace má za sebou velké i malé úspěchy. Podařilo se dosáhnout 3. místa v AppParade, 2. místa v Online bance roku a 2. místa jako Bankovní inovátor roku. Poslením úspěch byl v roce 2020.

1. místo
TOP APP Award

Co řekl klient?

Spolupráce probíhá od roku 2015 a od té doby se nám podařilo společnými silami vytvořit 6 úplně nových aplikací, které máme uživatelsky optimalizované na nejrozšířenější platformy mobilních systémů. Těším se na další spolupráci.

  • Petr Kovář
  • product owner Mobilní banky a Mobilní banky Business

Pojďme společně dělat internet lepší.

Předchozí Warehouse#1 – UX dlouhodobá spolupráce
Následující Platforma pro CNC