Dumeto – návrh startupového řešení

Práce hodinového manžela bez starostí

Startupový projekt Dumeto se zaměřuje na oblast řemesel, konkrétně na drobné domácí práce, jako je například výmalba pokoje či montáž nábytku, které v některých domácnostech zastává hodinový manžel. Sehnat hodinového manžela svépomocí může být však často strestující a časově náročné. Cílem projektu Dumeto je ulehčit proces zajištění hodinového manžela a zároveň umožnit řemeslníkům sbírat nové zakázky. Přečtěte si, jak jsme s minimálními náklady pomohli při tvorbě onlinové služby, aby bylo možné otestovat její potenciál.

Pro malé projekty, volíme experimenty

Metodika návrhu a vývoje Product Discovery, kterou jsme pro tento projekt doporučili, je o ověřování předpokladů a hledání příležitostí. Pro většinu startupových projektů mohou být počáteční uživatelské výzkumy, jež by tyto informaci mohly pomoci zjistit, nákladné. Proto může být vhodnější spuštění experimentu, ve kterém se samotný produkt či služba, zdůrazňující hlavně zásadní charakteristiky a přidanou hodnotu, otestuje s uživateli v reálném prostředí.

Jak to vypadalo v praxi?

Prvním důležitým krokem bylo vytěžení informací o stávajícím projektu, který měl za sebou již pilotní provoz. Ukázalo se, že ziskávání zákazníků je aktuálně nákladné. Společně jsme proto definovali hlavní cíle se zaměřením na snížení nákladů na zákazníka a zvýšení organické návštěvnosti. Na úvodních workshopech jsme dále zjišťovali informace o možném fungování služby, na koho cílí, jaké má výhody či jaká konkrétní odvětví může odbavovat. Podklady máme, přecházíme k analýze.


Abychom pomohli s úpravami existujícího webu bez nutnosti návrhu každé obrazovky, pustili jsme se společně s krátkou analýzou klíčových slov a konkurence také do UX auditu samotného webu. Ten pomohl odhalit velké množství problémů. Od těch jednoduchých na úpravy, jako například zarovnání textů, bílé prostory a duplikace, až po problémy, které vyžadují větší zásahy do struktury obrazovek. Výsledný audit může klientovi i nadále posloužit jako pokyny při vylepšování webu.

S ohledem na analýzu klíčových slov jsme navrhli chybějící obsahové stránky kategorií služeb a jejich detailu, které mohou přilákat nové uživatele. Zároveň jsme navrhli kompletní podobu hlavní stránky a obrazovky popisující fungování služby. Pro všechny nově vznikající stránky jsme v neposlední řadě připravili obsahové texty. 

Rychlá cesta k vystavení
vlastního webu

Po celou dobu trvání spolupráce jsme komunikovali s klientem na pravidelných týdenních schůzkách, kde jsme iterovali jednotlivé kroky procesu a poskytovali prostor ke konzultacím. Na naše doporučení začal tým Dumeto vytvářet i blogové články a podobný blogový obsah, který by také mohl zajistit přísun nových návštěvníků. Web se postupně upravuje a rozrůstá, ale již nyní se můžete podívat, jak vypadá.

Pojďme společně dělat internet lepší.

Předchozí Výzkum pro Drmax
Následující UX pro Fortunu