NÁVRHOVÉ VZORY

Návrhové vzory (User Interface Design Patterns) nám pomáhají při řešení různých prvků ve fázi návrhu. Díky využití návrhových vzorů dokážeme vhodně řešit různé potřeby, které jsou při tvorbě uživatelského rozhraní nezbytné. Příkladem může být podoba mobilní navigace, fungování bannerové sekce, či podoba prvku jako je ceník. Důsledkem toho zvyšujeme pravděpodobnost, že výsledek bude pro uživatele co možná nejvíce použitelný respektive pochopitelný.

Článek
Článek

15. 12. 2020

Návrhové vzory

Navigace v mobilních aplikacích

Obrazovky mobilů se zvětšují, stále jsou však někdy příliš malé na to, aby se na ně vešlo všechno,…

Článek
Článek

20. 3. 2020

Návrhové vzory

Neumorphism & UX

Zbavíme se po letech Material designu?

Případové studie
Případové studie

18. 10. 2019

Návrhové vzory

Od hamburger menu k navigační liště

Tři vodorovné čárky v levém horním rohu obrazovky telefonu. Prokletí uživatelů i designérů. Jedni v…

Přednáška
Přednáška

24. 1. 2018

Návrhové vzory

Formuláře v mobilních aplikacích

Prezentace Michala Vojáka, na téma formulářové prvky v mobilních aplikacích v akci UX monday.

Naše služby