Jak důležitý je uživatelský výzkum při tvorbě produktů a jak často ho dělat?

Existuje spousta názorů na to, jak je výzkum důležitý při vytváření produktů. Někteří tvrdí, že inovátoři nepotřebují znát potřeby uživatelů, protože inovátoři se nesmí ptát. Často přitom svým způsobem interpretují výroky Forda či Jobse. Jiní naopak tvrdí, že bez výzkumu není možné dělat správná rozhodnutí. Ale která cesta je ta správná?

Michal Voják

CEO, Product designer

Dnes lze rozlišit tři hlavní přístupy k výzkumu při tvorbě produktů:

  • Neprovádíme výzkum.
  • Děláme výzkum pouze na začátku velkých projektů / funkčností a s určitým počtem uživatelů.
  • Provádíme pravidelný výzkum s jedním uživatelem každý týden

Zda tento článek dokáže změnit váš názor, pokud neprovádíte výzkum kvůli nedostatku financí nebo nedůvěře v jeho užitečnost, je otázkou. Pokud však výzkumy již provádíte, můžeme se společně podívat na další úroveň: pravidelný týdenní průzkum s jedním uživatelem.

Pro lepší pochopení rozdílů mezi přístupy si můžeme představit cestu z Prahy do Brna. Náš cíl je jasný – dostat se do Brna. Ale představte si, že na cestě nejsou žádné ukazatele. Jediným způsobem, jak se orientovat, jsou lidé, kterých se zeptáme na cestu do Brna.

Rozhodování bez výzkumu

Při rozhodování bez provedení výzkumu se spoléháme pouze na názory lidí v našem týmu ohledně správného směru. Tímto přístupem simuluje situaci, kdy produktový tým není přímo v kontaktu s uživateli produktu. V našem týmu jsou jednotlivci, kteří o Brně něco slyšeli a mají tušení, že se nachází někde na východě. Dokonce máme i silného produktového manažera, který tvrdí, že Brno je spíše na jihu. Kam nás tedy nakonec tento přístup dovede?

Zatímco po několika hodinách cesty by tým mohl skončit v Polsku, manažerské rozhodnutí by nás zavedlo do Rakouska. Bohužel, ani jedna z těchto cest nás nedostane do cílové destinace – do Brna.

Nemůžeme tvrdit, že se tímto způsobem nedostaneme do Brna, ale bude se jednat spíše o náhodu. I statistika úspěšnosti produktů není tomuto způsobu nakloněna. 95 % produktů neuspěje. Zdroj: https://professionalprograms.mit.edu/blog/design/why-95-of-new-products-miss-the-mark-and-how-yours-can-avoid-the-same-fate/

Klasický/větší výzkum na začátku s uživateli

Při simulaci uživatelského výzkumu s více účastníky na začátku si představtme, že dotazujeme lidi v Praze, kteří již navštívili Brno a mají zkušenost s cestou. Tímto způsobem napodobujeme dotazování cílové skupiny. Zeptáme se 5–10 lidí, jaký směr cesty do Brna považují za správný, a ti nám ho sdělí. „Vypočítáme průměr“ a vydáme se na cestu.

Tento přístup je výrazně lepší než absence výzkumu, jak bylo zmíněno výše. Nicméně stále provádíme výzkum pouze na začátku a poté jdeme po cestě, kterou považujeme za správnou. Až po dosažení cíle zjistíme, jak jsme se trefili. Čím je cíl vzdálenější a čím máme méně informací z počátečního výzkumu, tím větší je riziko nesprávného určení směru.

Při výzkumu může nastat situace, kdy někteří respondenti tvrdí, že Brno leží na opačné straně. V takovém případě může průměr zkreslit naše výsledky.

Pravidelný výzkum s jedním uživatelem každý týden

Dostáváme se k poslednímu přístupu: pravidelnému výzkumu každý týden. Nyní si představme, že vyrazíme na cestu a pravidelně se zastavujeme, abychom se zeptali na cestu náhodného člověka, který už navštívil Brno. Ten nám řekne, jak si myslí, že se dostaneme do Brna a pokračujeme dál, dokud se opět nezeptáme.

Tento přístup nám umožňuje, že i když první člověk uvede nesprávný směr, další nás může správně nasměrovat a my pokračujeme dál. Navíc, čím blíže jsme k cíli, tím přesnější jsou odpovědi lidí, kteří žijí poblíž.

Ukazujeme zde, že čím blíže jsme k produktovému cíli, tím lépe víme na co se ptát a získáváme přesnější odpovědi. Pokud se v rozhovorech objeví nějaké zavádějící signály, další uživatel nás vrátí na správnou cestu.

Často kladené otázky o pravidelném uživatelském výzkumu

Jaké jsou hlavní výhody?

Pravidelný uživatelský výzkum umožňuje rychlejší zjišťování potřeb a chyb ve vývoji produktu, což umožňuje pružnější reakci na zpětnou vazbu uživatelů.

Jaké jsou výzvy spojené s pravidelným hledáním respondentů?

Je pravda, že hledání respondentů každý týden může být složité. Nicméně, co se týče náboru pro jeden větší výzkum, je to v podstatě srovnatelné. Potřebujete stejný počet respondentů měsíčně, jen je to rozloženo na týdny. Někdy je to dokonce jednodušší, než shromažďovat všechny respondenty do jednoho týdne nebo dokonce do jednoho dne.

Jak získat respondenty pro pravidelný uživatelský výzkum?

Pro zajištění pravidelných respondentů můžete využívat různé metody, včetně rekrutace z existujících uživatelských panelů, spolupráce s partnerskými organizacemi nebo nabídky motivačních pobídek pro účastníky.

Jak často provádět pravidelný výzkum?

Ideální frekvence pravidelného výzkumu se může lišit v závislosti na povaze projektu a produktu. Nicméně, zpravidla se doporučuje provádět pravidelný výzkum alespoň jednou týdně nebo jednou za dva týdny.

Jak efektivně vyhodnocovat výsledky?

Vyhodnocování výsledků pravidelného výzkumu vyžaduje systematický přístup. Důležité je zaměřit se na klíčové poznatky a trendy, které se opakují a vyvozovat z nich závěry pro další vývoj produktu.

Jak maximalizovat efektivitu?

Pro maximalizaci efektivity pravidelného výzkumu je důležité mít jasně definované cíle, strukturovaný postup pro sběr a vyhodnocování dat a pružnou reakci na zjištěné poznatky. Také je klíčové pravidelně aktualizovat výzkumné procesy a metody podle potřeb a změn vývoje produktu.

Jak pracovat s výsledky v procesu vývoje?

Pravidelný uživatelský výzkum by měl být součástí procesu vývoje produktu. Výsledky výzkumu by měly být pravidelně sdíleny s týmem produktového designu a využívány k informování rozhodnutí o návrhu a prioritizaci funkcí produktu.

Dá se použít na začátku nového produktu?

Ano, dá a dokonce to zrychlí celkovou dodávku. Na obrázku níže je porovnání obou metod v kontextu tvorby nového webu. Navíc má tento přístup výhodu v tom, že netestujete web jen jednou na konci fáze UX, ale celou dobu a průběžné. Navíc dojde také ke zrychlení celkové dodávky.

Tradiční výzkum na začátku

Pravidelný výzkum

 

Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním uživatelským výzkumem a jaký z nich je vhodnější pro pravidelné výzkumy?

Kvalitativní uživatelský výzkum se zaměřuje na hlubší porozumění potřeb a motivací uživatelů prostřednictvím rozhovorů, pozorování a testování produktu. Naopak kvantitativní výzkum se zaměřuje na sběr a analýzu dat z velkého vzorku uživatelů. Odpovídá například na otázku kolik lidí má stejnou potřebu a motivaci. Pro pravidelné výzkumy je často vhodné kombinovat oba přístupy pro komplexnější porozumění uživatelsk ým potřebám a chování.

Jaký je dopad na výslednou kvalitu produktu?

Pravidelný uživatelský výzkum může výrazně přispět k vylepšení kvality produktu tím, že umožňuje identifikovat a odstranit potenciální problémy a nedostatky nejen v počáteční fázi vývoje, ale také v jeho průběhu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že výsledný produkt bude lépe odpovídat potřebám a očekáváním uživatelů.

Jaký je význam jednoho respondenta a je relevantní?

Je důležité si uvědomit, že i jediný respondent může přinést cenné poznatky v průběhu vývoje produktu. I když se může zdát, že jedna osoba zastupuje pouze svůj názor, může tento názor odrážet potřeby a preference širší skupiny uživatelů. Proto je důležité tento hlas brát v úvahu a zkoumat ho v kontextu ostatních zpětných vazeb a poznatků z průzkumu.

Jaký přínos má jednorázový výzkum ve srovnání s pravidelným?

Jednorázový výzkum s menším počtem respondentů může poskytnout hlubší vhled do potřeb, přání a problémů uživatelů v krátkodobém horizontu. I když se jedná o menší vzorek, může být výhodný při rychlém zjišťování klíčových bodů a reakce na ně.

Výhody pravidelného výzkumu

  • Příprava je jednodušší, protože mluvíte vždy s jedním uživatelem. Pokud najdete chybu ve scénáři nebo prototypu, můžete ji rychle opravit do dalšího týdne.
  • Pokud máte například 14denní cyklus vydání nové verze aplikace, můžete nejen mluvit s uživateli, ale také s nimi testovat. Díky tomu zjišťujete potřeby a chyby vždy na aktuální verzi.
  • Pokud narazíte na zjevnou věc u jednoho uživatele, nemusíte se ptát dalších.
  • Vyhodnocení je rychlé, protože je pouze jedno setkání. Místo toho, abyste čekali týdny na výsledky velkého výzkumu, můžete je získat velmi rychle.

Doporučení a souhrn

Náš příklad slouží jako ilustrace rozdílu mezi jednotlivými metodami výzkumu. Samozřejmě, větší výzkumy lze opakovat průběžně, což je důležité si uvědomit. Například, pokud provádíte výzkum každý měsíc, tento interval je dostatečně dlouhý, aby se vaše produkty mohly posunout v nesprávném směru. Pokud máte možnost provádět měsíční výzkumy, je snazší přejít k týdenním. V obou případech využíváte stejný počet uživatelů – buď pět uživatelů jednorázově za měsíc, nebo pět uživatelů, ale každý týden.

  • Zkuste provádět pravidelný výzkum s jedním uživatelem každý týden. Ihned po výzkumu pracujte s poskytnutou zpětnou vazbou. Týdně vám to zabere přibližně 3 hodiny a posun ve vašem produktu bude viditelný.
  • Vyhodnocujte výsledky ihned po provedení výzkumu – zabere to mnohem méně času.
  • Soustřeďte se na to, co považujete za důležité, bez ohledu na to, kolikrát to uslyšíte od respondentů.

Pokud stále váháte nebo vás zajímí více o dopadu uživatelského výzkumu, zde je odkaz na případové studie: https://www.uxdesigninstitute.com/blog/real-world-ux-research-case-studies/

Editoři

 

O autorovi

Michal Voják

CEO, Product designer

Zavádím Product Discovery do firem a vedu startup s názvem userUP, který má za cíl pomoc firmám s Product discovery.

Podobné

Článek
26. 3. 2021 UX

Jak vybrat správnou výzkumnou metodu

Když se chceme vydat cestou uživatelského výzkumu, častokrát nevíme, jakou metodu zvolit a jak vlastně postupovat. Podle čeho rozhodnout, která metoda je ta…
číst více
Článek
15. 3. 2021 UX

Jak ve firmě rozjet uživatelský výzkum

Když vytváříme v digitálním prostředí nový produkt, často při tom zaznívá slovo výzkum. Nejčastěji potom spojení uživatelské testování. To je ale jen jedna z…
číst více
Článek
7. 6. 2021 UX

Vyhodnocování a prezentování výsledků výzkumu

V posledním článku z našeho seriálu o UX výzkumu se budeme věnovat vyhodnocování výzkumu a prezentování výsledků tak, aby padly na úrodnou půdu, a vy jste…
číst více