Jak se vyhnout problémům při náboru a práci s respondenty

Je super, když se můžete setkat s uživateli vašeho produktu a otestovat s nimi první prototyp či získat pohled toho, jak vaše cílová skupina přemýšlí, jaké starosti je trápí a jaké jsou jejich cíle. Práce s respondenty ale také může přinášet řadu problémů. V tomto článku se podíváme na ty, které nejčastěji řešíme a jak se jim snažíme předcházet.

Lucia Marcinková

UX výzkumník

Jak děláme nábor respondentů?

  1. Prvním způsobem je nechat rekrutaci kompletně na klienta. Většinou si společně sepíšemš, jací by respondenti měli být a vytvoříme rekrutační formulář, díky kterému předvybereme některé respondenty. Ty ještě následně ověřujeme pomocí telefonátu, zda skutečně splňují podmínky, které jsme si stanovili.
  2. Druhým způsobem je rekrutace respondentů svépomocně. Při specifikaci požadavek si zároveň pomocí brainstormingu identifikujeme místa, kde bychom mohli podobné lidi najít. Nasleduje sdílení rekrutačního formuláře společně se stručnými informacemi o výzkumu a odměně, kterou nabízíme. Pak už jen sledujeme to, jak nám kandidáti na formulář odpovídají a ověřujeme je stejným způsobem jako při rekrutaci pomocí klienta.
  3. Třetím způsobem, jak se můžete dostat na ty správné respondenty, je nechat rekrutaci na specializovanou agenturu, která vám najde lidi přesně dle vašich požadavků. Jejich služby jsme využívali hlavně v minulosti při velkých a dlouhodobých projektech. Při těch menších nám ale dává smysl z důvodu úspory nákladů dělat výzkum jedním z výše zmíněných způsobů. Výhodou při spolupráci s agenturami je však to, že nemusíte takřka vůbec řešit, zda mají klienti podepsanou dohodu o mlčenlivosti, zda již dostali odměnu na výzkum či shánět případného náhradníka, pokud vám někdo vypadl. Nevýhodou je však jednoznačně to, že si potenciální respondenty nemůžu sama ověřovat a zjišťovat, zda se nám skutečně do výzkumu hodí. Tuto možnost při spolupráci s agenturami často ztrácíte a s respondenty máte první kontakt až pár minut před začátkem výzkumu. Pak se občas stává, že respondent stanovené podmínky nesplňuje a musíte řešit, co dál.

Jaké problémy s respondenty řešíme?

Nastane den D. Vy jste připraven a jen čekáte na to, kdy respondent přijde (nebo se připojí v online prostoru). A ono nic. Zkoušíte mu volat, psát, ale žádná reakce. S takovými situacemi se jako výzkumník setkáte alespoň několikrát do roka. Můžou za tím být různé důvody – respondent se potýká s technickými problémy a nedaří se mu připojit. Má osobní problémy a prostě mu výzkum aktuálně nesedí. Nebo na něj jen zapomněl či se zalekl a ztratil zájem se zúčastnit.

Podobným situacím se snažím předcházet tak, že se respondentům připomínám den dopředu/v den výzkumu. Také jim často říkám, že tam budou připojeni i kolegové – to v nich vytváří určitý pocit zodpovědnosti a dle mého názoru snižuje jejich tendenci výzkum zrušit. A také je vždy ubezpečuju, že se nemají čeho bát, že nebudeme testovat je, ale náš prototyp, případně že nás skutečně zajímá jejich názor. To do určité míry pomáhá odstraňovat bariéru v tom, že budou zkoumání, zkoušeni, budou se cítit jako ve škole a někdo na ně bude zlí. Všechny tyto věci jsem se ale naučila až časem a díky přibývajícím zkušenostem. 

Pokud také zjistíte, že je respondent hodně časově vytížen, ale vy se chcete setkat právě s ním, je ideální volit čas výzkumu dle něho. Nemá smysl snažit se dotlačit vytíženou podnikatelku na setkání v pondělí ráno – i když kývne, může se stát, že vám bude hodinu před setkáním volat a žádat o přeložení. Nebo nutit maminku s malým dítětem volat v čase, kdy bude uspávat dítě. Díky tomu si alespoň trochu zabezpečíte, že na vás bude mít respondent čas a bude se vám plně věnovat.

Další typickou nemilou situací jsou problémy s technikou. Při online výzkumech využíváme nástroj Lookback, který má však při nastavování několik menších nedostatků, při kterých se nám respondenti zasekávají. Tomuto se snažíme předcházet tak, že jim dopředu posílám návod na typ zařízení, který při výzkumu budou používat (mobil či desktop). Následně jim několik minut před samotným začátkem volám a přecházím s nimi jednotlivé kroky. Díky tomu se nám podařilo zvýšit procentuální úspěšnost připojení zhruba na víc než 90%, přičemž v minulosti to bylo asi 60–70%. 

Problémy při náboru budou nastávat vždy, ale ze zkušeností nám vyplývá, že některým z nich dokážeme do určité míry předejít. A i pokud se přes veškerou snahu setkání nepodaří, je fajn zachovat chladnou hlavu a rychle se pustit do kontaktování náhradníka.

O autorovi

Lucia Marcinková

UX výzkumník

V UX se specializuji na výzkumnou část. Navrhuji a realizuji výzkumy, testuji s uživateli, hledám insighty, které projekty našich klientů posunou kupředu.

Podobné

Článek
31. 1. 2021 UX

Stačí mi 5 respondentů na uživatelský test?

Často se mě klienti či lidé z produktových týmů ptají, kolik lidí je potřeba na testování použitelnosti. A já jim většinou odpovídám, že stačí 5 respondentů.…
číst více
Článek
10. 3. 2022 UX

Kolik respondentů potřebuji na hloubkový rozhovor?

Hloubkový rozhovor je kvalitativní výzkumná metoda. Výzkumník má k dispozici scénář s okruhy či body, o kterých se plánuje se svým respondentem pobavit. Jak…
číst více

Jak získat respondenty pro UX výzkum a jakým…

Nábor respondentů může být jednou z nejsložitějších částí výzkumu. Obzvlášť pokud pracujeme s omezenými finančními prostředky. I tak je ale několik cest,…
číst více